Varování před vzestupem Pirátů

Na těchto stránkách chceme skrze výroky členů České pirátské strany - Pirátů varovat před volbou této (ultra)levicové strany. Dle předvolebních průzkumů Piráti (společně se STAN) v současné době zaujímají první místo mezi levicovými strananami. Kam se ztratily hlasy komunistických voličů, Zelených, sociálních demokrátů a dalších tradičních levicových stran? Vymírají levicoví voliči? Nikoliv. Přesunuly se k jiným stranám a v nejvetší míře k tzv. nové levici, které v ČR ztělesňují právě Piráti. Ač se PR oddělení Pirátů snaží přesvědčovat voliče, že Piráti neznamenají extrémní levicové názory, chování a výroky mnohých členů pirátské strany dokazuje opak či čiré pokrytectví. Mezi jejími členy je mnoho marxisticky smýšlejících osob, někdy i s doložitelnou anarchistickou minulostí. Smyslem těchto stránek je záznamenávat nezkreslené výroky či činy pirátských příznivců, tak aby nemohly být jejími členy vyvraceny či překrucovány.

Jsme uskupení svobodně smýšlejících osob, kteří tímto projektem chtějí upozorňovat na možná nebezpečí spojená s nástupem Pirátů k moci. Z jejich výroků a programu máme přirozené obavy o naše podnikání, majetky, práva. Nejsme členové žádné politické strany a nejsme za provoz této stránky nikým placeni.