EUROposlanec Peksa: místo české národnosti doporučuje Peksa při sčítání lidu uvést smyšlený konstrukt národnost evropská

12.04.2021