DROGY: Piráti prosazují podporu pro narkomany

15.07.2021

Namísto potírání drogové problematiky prosazují Piráti možnost volného užívání drog podporovaného z veřejných rozpočtů. Je potřeba uvést, že již nyní mají narkomané možnost zdarma si vyměnit injekční stříkačky a samotné užívání dorg není trestné. Nevidíme však jediný důvod, proč by drogová závislost jedinců měla být ještě více financováná z peněz daňových poplatníků. Podporou legalizace konopí - marihuany jsou Piráti známí od svého založení - ač je marihuana tzv. startovací drogou a pro dlouhodobé uživatele má negativní vliv na jejich psychiku - ztráta motivace, lenost, apatie - prosazování její legalizace je demokratické právo Pirátů. Podpora tvrdých drog je však již zcela za hranou. O škodlivosti konopí více zde: https://koncimshulenim.cz/o-marihuane/